Voedselpakket nodig?

De Voedselbank is er voor mensen die tijdelijk te weinig leefgeld hebben om van rond te komen. Aanmelden voor de Voedselbank gaat meestal via een professionele hulpverlener. Alle hulpverleners die voldoende zicht hebben op de financiële situatie van hun cliënt, kunnen een aanvraag indienen door middel van ons aanmeldformulier. U kunt desgewenst ook zelf het aanvraagformulier invullen en indienen.

Aanmeldformulier Voedselbank 2022

Aanmeldingen die op maandag voor 18.00 uur worden ingezonden worden nog diezelfde week behandeld. Ingevulde formulieren kunnen gemaild worden naar aanmeldingvoedselbankede@gmail.com        
Na akkoord van de Voedselbank Ede kan men gedurende 3 maanden gebruik maken van voedselhulp. Het is de bedoeling dat de deelnemers tijdens die 3 maanden inzet tonen om hun financiële situatie te verbeteren. De hulpverlener zal hierover ook afspraken met hen maken.

Hebt u geen hulpverlener?

Dan kunt u een aanvraag indienen bij de Senior van de afdeling Inkomen. U kunt hiervoor bellen met 14 0318

U wordt uitgenodigd door een consulent van de gemeente Ede om aan de hand van het aanvraagformulier van de Voedselbank Ede te kijken of u in aanmerking komt voor voedselhulp.