Voedselpakket nodig?

De Voedselbank is er voor mensen die tijdelijk te weinig leefgeld hebben om van rond te komen. Aanmelden voor de Voedselbank gaat in principe via een professionele hulpverlener. Alle hulpverleners, die voldoende zicht hebben op de financiële situatie van hun cliënt, kunnen een aanvraag indienen door middel van ons aanmeldformulier. U kunt ook zelf het formulier invullen, maar indienen verloopt via een hulpverlener.
Aanmeldformulier Voedselbank 2024

Aanmelden voor de Voedselbank gaat via een professionele hulpverlener. Ontvangt u professionele hulp van een van de volgende organisaties, dan kunt u zich via uw eigen hulpverlener aanmelden.
– RIBW
– Bureau Schuldhulp (BSB)
– Siza
– Melse Wassink
– Vluchtelingenwerk
– Achter de voordeur

Heeft u nog geen hulpverlener? Dan kunt u een aanvraag indienen bij de Senior van de afdeling Inkomen van de gemeente Ede. U kunt hiervoor bellen naar 14 0318.

U wordt uitgenodigd voor een intakegesprek. Er wordt een inkomenstoets gedaan, waarbij gekeken wordt of u voor een voedselpakket in aanmerking komt. Als u inderdaad te weinig leefgeld overhoudt dan kunt u door uw hulpverlener worden aangemeld bij de Voedselbank Ede. Elke aanvraag wordt zorgvuldig en discreet beoordeeld. Criteria

Aanmeldingen die op woensdag voor 17.00 uur worden ingezonden, worden nog diezelfde week behandeld. Ingevulde formulieren kunnen door de hulpverlener worden gemaild naar aanmeldingvoedselbankede@gmail.com.

Na akkoord van de Voedselbank Ede kan men gedurende 6 maanden gebruik maken van voedselhulp. Het is de bedoeling dat de deelnemers tijdens die 6 maanden inzet tonen om hun financiële situatie te verbeteren. De hulpverlener zal hierover ook afspraken met hen maken.

Let op. De voedselbank Ede neemt alleen aanmeldingen aan die via een hulpverlener worden ingediend.