Geld doneren

Bij de Voedselbank werken geen betaalde krachten. Al het werk wordt door vrijwilligers gedaan. Ook kopen we geen voedsel in, maar delen we uit wat we van onze leveranciers en vanuit acties ontvangen. Maar dit betekent niet dat er geen kosten worden gemaakt.

Het transport, de opslag en de verwerking van levensmiddelen moet voldoen aan de eisen van de Voedsel- en Warenautoriteit. Dit betekent in de praktijk transport met een koelwagen, het beschikken over voldoende koel- en vriesruimte en een speciale verwerkingsruimte voor het portioneren van voedsel. Door de toename van het aantal cliënten in de loop der jaren nemen deze kosten evenredig toe.

Voedselbank Ede heeft dus geld nodig voor huisvesting, stroom, brandstof, verzekeringen en de aankoop van materiaal zoals kratten. Als Voedselbank zijn we volledig afhankelijk van giften.

U kunt ons steunen door eenmalig of periodiek een bedrag over te maken naar bankrekening:

NL54 ABNA 0432 366 806 ten name van Stichting Voedselbank Ede.

Bij voorbaat onze hartelijke dank.