Geld doneren

Bij de Voedselbank werken geen betaalde krachten. Al het werk wordt door vrijwilligers gedaan. Maar dit betekent niet dat er geen kosten worden gemaakt.

Het transport, de opslag en de verwerking van levensmiddelen moet voldoen aan de eisen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Dit betekent in de praktijk transport met een koelwagen, het beschikken over voldoende koel- en vriesruimte en een speciale verwerkingsruimte voor het portioneren van voedsel. Door de toename van het aantal cliënten in de loop der jaren nemen deze kosten evenredig toe.

Voedselbank Ede heeft dus geld nodig voor huisvesting, stroom, brandstof, verzekeringen en de aankoop van materiaal zoals kratten. Als Voedselbank zijn we volledig afhankelijk van giften.

In het afgelopen jaar (2023) was de aanvoer van verse producten, en met name groente en fruit, zo mager dat we genoodzaakt waren om deze in te kopen. Dit is een landelijke trend binnen alle voedselbanken in Nederland. De verwachting is dat dit zo zal blijven. Van een deel van de financiële donaties kopen we dus verse producten in om tot een evenwichtige, verantwoorde samenstelling van het voedselpakket te komen.

U kunt ons steunen door eenmalig of periodiek een bedrag over te maken naar bankrekening:

NL54 ABNA 0432 366 806 ten name van Stichting Voedselbank Ede.

Wij zijn een ‘algemeen nut beogende instelling’, ofwel ANBI. U kunt uw gift dus misschien aftrekken voor de inkomstenbelasting. Klik hier voor meer informatie van de belastingdienst, o.a. over het drempelbedrag. RSIN Stichting Voedselbank Ede: 816170897.

Bij voorbaat onze hartelijke dank.