Ook leverancier worden?

Meerdere bedrijven leveren wekelijks een bijdrage aan de voedselpakketten. Meestal gaat dit om versproducten.

Deze gaan dezelfde week mee in de pakketuitgifte. Het aanbod van voedsel verschilt per week. Wij proberen toch elke week een goed gevuld voedselpakket aan onze klanten te geven. Met levensmiddelen met een lange houdbaarheidsdatum kunnen wij het wekelijkse verschil in aanbod van voedsel opvangen.

Houdbare levensmiddelen zijn daarom ook zeer welkom.

Bedrijven die zich aan willen melden en goederen beschikbaar willen stellen, zowel versproducten als producten met een langere houdbaarheid, kunnen zich aanmelden bij Voedselverwerving Voedselbank Ede.