Over ons

Voedselbank Ede heeft contacten met bedrijven die levensmiddelen verwerken of verkopen. De vrijwilligers van de Voedselbank Ede halen bij deze bedrijven de beschikbaar gestelde goederen op. Ook worden wekelijks goederen opgehaald bij het regionaal distributiecentrum in Arnhem. Veel lang houdbare producten worden verkregen via inzamelingen georganiseerd door kerken, scholen en acties in winkels.

Er wordt veel aandacht besteed aan de houdbaarheid van de producten en aan de wijze waarop deze moeten worden bewaard in het magazijn en de koel- en vriescellen van de Voedselbank Ede. Bij de samenstelling van de voedselpakketten wordt rekening gehouden met de grootte en samenstelling van het gezin. Elke week komen de deelnemers hun voedselpakket ophalen, op vertoon van een voedselbankpasje en een identiteitsbewijs.

De aanvragen, die via de verschillende hulpverlenende instanties binnenkomen, worden beoordeeld op grond van landelijk vastgestelde criteria.

Integriteit
De Integriteitscode 2020 van Voedselbanken Nederland: Integriteitscode-voedselbanken-versie-20-05-2020

Voor een aantal functies bij de Voedselbank Ede is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig. Hierover wordt een nieuwe vrijwilliger door de vrijwilligerscoördinator geïnformeerd. Een nieuwe vrijwilliger moet in voorkomend geval zelf een VOG-aanvraag doen.

Klachtenregeling voor klanten en vrijwilligers
Stichting Voedselbank Ede heeft een eigen klachtenregeling voor klanten en vrijwilligers: Klachtenregeling klanten en vrijwilligers Voedselbank Ede