Over ons

Voedselbank Ede heeft contacten met bedrijven die levensmiddelen verwerken of verkopen. De vrijwilligers van de Voedselbank Ede halen bij deze bedrijven de beschikbaar gestelde goederen op. Ook worden wekelijks goederen opgehaald bij het regionaal distributiecentrum in Arnhem.

Er wordt veel aandacht besteed aan de houdbaarheid van de producten en aan de wijze waarop deze moeten worden bewaard in het magazijn en de koel- en vriescellen van de Voedselbank Ede. Bij de samenstelling van de voedselpakketten wordt rekening gehouden met de grootte en samenstelling van het gezin. Elke week komen de deelnemers hun voedselpakket ophalen, op vertoon van een voedselbankpasje en een identiteitsbewijs.

De aanvragen die via de verschillende hulpverlenende instanties binnen komen, worden beoordeeld op grond van landelijk vastgestelde criteria.

Integriteitscode en vertrouwenspersonen

De Integriteitscode 2020 van Voedselbanken Nederland vindt u hier:

Integriteitscode-voedselbanken-versie-20-05-2020

Voor een aantal functies bij Voedselbanken is een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag)  VOG nodig. In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met een vertrouwenspersoon van Voedselbanken Nederland. De gegevens van deze vertrouwenspersonen vindt u op de volgende link:

Vertrouwenspersonen Voedselbanken