Organisatie

Voedselbank Ede

Voedselbank Ede is in 2006 opgericht. Na een jaar voorbereiding door particuliere initiatiefnemers zijn op 23 mei 2006  de statuten van de Stichting Voedselbank Ede ondertekend en was de Voedselbank Ede een feit.

Doelstellingen:

  • Zonder winstoogmerk mensen helpen, die onder het bestaansminimum leven door het verstrekken van voedselpakketten.
  • Voedselpakketten samenstellen uit levensmiddelen, die anders weggegooid zouden worden. Op deze manier wordt verspilling van goed voedsel tegengegaan. Voedselbank Ede maakt uitsluitend gebruik van producten die gratis beschikbaar worden gesteld door particulieren, levensmiddelenleveranciers en producenten.

Vrijwilligers

Voedselbank Ede werkt uitsluitend met vrijwilligers. De Stichting is een rechtspersoon en de eindverantwoordelijkheid voor alle werkzaamheden ligt bij het bestuur.

Deelnemers

Voedselbank  Ede is bedoeld voor alle inwoners van de gemeente Ede.  In augustus 2022 maakten ongeveer 130 Edese huishoudens gebruik van de Voedselbank Ede. Dat zijn zo’n 400 personen.

Sponsors

De inkomsten van de Stichting Voedselbank Ede zijn afkomstig van kerken, organisaties,  scholen, bedrijven en particulieren. Deze inkomsten zijn nodig om de kosten te financieren die de Voedselbank moet maken voor de huur van de locatie en het transport en de opslag van levensmiddelen. Inkomsten worden niet gebruikt om voedsel in te kopen.