Bestuur en Stuurgroep

Voedselbank Ede werkt geheel met vrijwilligers met verschillende taken.

Uitvoerende, eerstelijns vrijwilligers
Wekelijks zijn zij bezig met het verzamelen van levensmiddelen voor voedselpakketten, het vullen van de pakketten en het uitgeven van de pakketten aan de klanten.

Stuurgroep en coördinatoren
De Stuurgroep van de Voedselbank Ede begeleidt en stuurt de eerstelijns vrijwilligers aan. De coördinatoren zijn onder andere verantwoordelijk voor de locatie, voedselverwerving en de inhoud van de voedselpakketten.

De Stuurgroepleden zijn:
Roos Hordijk (Algemeen Coördinator)
Anneke Dinger (Vrijwilligers)
Jeannet Boxman (Uitgiftecoördinator)
Rene Kleinveld (Locatiebeheerder en Voedselverwerving en -veiligheid)
Edward van Dipten (Beheerder website)

Bestuur
Het bestuur is onder andere verantwoordelijk voor public relations en fondsenwerving.

De bestuursleden zijn:
John Sutherland (Voorzitter)
Wim Kok (Secretaris)
Gijsbert van Ingen (Penningmeester)
Gerard Koorevaar
Roos Hordijk