Aanmelden

Aanmelden voor de Voedselbank gaat meestal via een professionele hulpverlener. (Maar u kunt ook zelf het aanvraagformulier invullen en indienen!) Ontvangt u professionele hulp van een van de volgende organisaties, dan kunt u zich via uw eigen hulpverlener aanmelden.

– RIBW
– Bureau Schuldhulp (BSB)
– Siza
– Melse Wassink
– Vluchtelingenwerk

Na aanmelding wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek. Er wordt een inkomenstoets gedaan, waarbij gekeken wordt of u voor een voedselpakket in aanmerking komt. Als u inderdaad te weinig leefgeld overhoudt, wordt u door uw hulpverlener aangemeld bij de Voedselbank. Elke aanvraag wordt zorgvuldig en discreet beoordeeld.

Na akkoord van de Voedselbank kunt u gedurende drie maanden gebruik maken van voedselhulp. Het is wel de bedoeling dat u tijdens die drie maanden inzet toont om uw financiële situatie te verbeteren. De hulpverlener zal hierover ook afspraken met u maken.

Kostgeld verdienende, inwonende kinderen.
Van inwonende kinderen met een eigen inkomen uit werk of uitkering mag een bijdrage aan het gezinsinkomen worden verwacht (kostgeld). Onafhankelijk van het inkomen van dit kind wordt hiervoor standaard een bedrag van € 200 gerekend, ongeacht of dit ook daadwerkelijk wordt betaald. Dit is ook ongeveer het bedrag waarmee de bijstandsuitkering wordt verlaagd.