Aanmelden

Aanmelden voor de Voedselbank gaat altijd via een professionele hulpverlener. Ontvangt u professionele hulp van een van de volgende organisaties, dan kunt u zich via uw eigen hulpverlener aanmelden.

– RIBW
– Bureau Schuldhulp (BSB)
– Siza
– Melse Wassink
– Vluchtelingenwerk
– MD Veluwe Maatschappelijk werk

 

 

Bent u niet bekend bij een van deze organisaties of ontvangt u hulp van een andere hulpverleningsorganisatie? Dan kunt u zich op werkdagen tijdens kantooruren aanmelden via:
Maatschappelijke Dienstverlening Opella, tel. 0318-752222 of
Maatschappelijke Dienstverlening Veluwe, tel. 0318-637292

Na aanmelding wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek. Er wordt een inkomenstoets gedaan, waarbij gekeken wordt of u voor een voedselpakket in aanmerking komt. Als u inderdaad te weinig leefgeld overhoudt, wordt u door uw hulpverlener aangemeld bij de Voedselbank. Elke aanvraag wordt zorgvuldig en discreet beoordeeld.

Na akkoord van de Voedselbank kunt u gedurende drie maanden gebruik maken van voedselhulp. Het is wel de bedoeling dat u tijdens die drie maanden inzet toont om uw financiële situatie te verbeteren. De hulpverlener zal hierover ook afspraken met u maken.

Kostgeld verdienende, inwonende kinderen.
Van inwonende kinderen met een eigen inkomen uit werk of uitkering mag een bijdrage aan het gezinsinkomen worden verwacht (kostgeld). Onafhankelijk van het inkomen van dit kind wordt hiervoor standaard een bedrag van € 200 gerekend, ongeacht of dit ook daadwerkelijk wordt betaald. Dit is ook ongeveer het bedrag waarmee de bijstandsuitkering wordt verlaagd.