Nieuw artikel in dagblad Trouw

In december 2020 publiceerde Trouw een artikel met een kop die de lezer totaal op het verkeerde been zette: de suggestie werd gewekt dat Voedselbank Nederland veel ongebruikt overheidsgeld op de plank hadden liggen en dat we “geld genoeg”: hadden. Tot op de dag van vandaag hebben de Voedselbanken hier last van. Voedselbank Nederland heeft hierover gesprekken gevoerd met Trouw: zij zijn geschrokken van het (onbedoelde) effect van hun bericht. Dezer dagen (maart 2021) zal een nieuw artikel in Trouw verschijnen in de vorm van een interview met Leo Wijnbelt, voorzitter van Voedselbanken Nederland.