Contact

Adressen Voedselbank EdeBezoekadres: Frankeneng 4, 6717AG Ede
Postadres: Stichting Voedselbank Ede, Langhoven 29, 6721 SR Bennekom
Email:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Algemeen e-mailadres:info@voedselbankede.nl Let op! Gebruik dit e-mailadres niet voor aanmeldingen, verzoeken voor verlenging en aanmelden als vrijwilliger!
Uitgiftepunt VoedselbankFrankeneng 4, 6717 AG Ede
De uitgifte van voedselpakketten is elke vrijdag op ons adres Frankeneng 4.
UITGIFTETIJDEN: VRIJDAG VAN 09:30 TOT 14:00 UUR.
Dringend verzoek: kom niet te vroeg. Er zijn maar weinig parkeerplaatsen! 
Mobiele nummer 06 2544 1121. Dit telefoonnummer is alleen bereikbaar voor klanten tijdens uitgifte op vrijdag van 09:00 tot 15:00 uur, bijvoorbeeld om u af te melden.
Let op. Niet afmelden kan consequenties hebben.
Aanmelding Voedselbank aanmeldingvoedselbankede@gmail.com. Zie ook: “Voedselpakket nodig? Ook voor de diverse hulpinstanties in Ede.
Algemeen coördinator:Roos Hordijk alg.co.voedselbank.ede@gmail.com
Uitgiftecoördinator voor klanten: Jeannet Boxman 06 1330 5041
Vrijwilligerscoördinator:Anneke Dinger:  06 2180 7351
vrijwilligers.vb.ede@gmail.com Vrijwilligers aanmelden via mail!
Voedselverwerver:Rene Kleinveld
voedselverwerver
Voedsel brengenVoedsel brengen kan op dinsdag en donderdag tussen 09:00 en 13:00 uur.
Wanneer u voedsel wilt doneren, kunt u uw bericht direct sturen naar Rene Kleinveld, voedselverwerver.
Rekeningnummer:IBAN  NL54 ABNA 0432 3668 06