Verschillende taken

Voedselbank Ede werkt geheel met vrijwilligers.   Verschillende taken van vrijwilligers zijn:

Uitvoerende, eerstelijns vrijwilligers
Zij zijn wekelijks bezig zijn met het verzamelen van levensmiddelen voor voedselpakketten, het daadwerkelijk vullen van de pakketten en het uitgeven van de pakketten aan de cliënten met de daarbij behorende gastvrouw-/gastheertaken.

P1150427P1150443_3

Coördinatoren / Stuurgroepleden
Zij vormen de Stuurgroep van de Voedselbank Ede en begeleiden en sturen de eerstelijns vrijwilligers aan. Deze coördinatoren zijn verantwoordelijk voor de locatie, voedselverwerving, public relations, fondsenwerving en de inhoud van de voedselpakketten. De projectcoördinator stuurt deze coördinatoren aan en een secretaris geeft ondersteuning. De Stuurgroepleden zijn: Hetty Lameris (Alg. Coördinator),  Anneke Dinger (Vrijwilligers), Jeannet Boxman (Uitgifte), Rene Kleinveld (locatiebeheerder), vacature (Voedselverwerving) Carmen Koopman (magazijnbeheerder),  Eltjo Dijkema (Secr. PR,  Website)

Bestuursleden

Het bestuur van de Voedselbank Ede bestaat uit:

Just Hageman, voorzitter.  justhageman@gmail.com /  Rini Weijman,  waarnemend secretaris rinweyman@gmail.com  /  Jos van Heuveln, penningmeester / josvanheuveln@outlook.com           Gerard Koorevaar, lid.  gerard.koorevaar@outlook.com / Astrid Slob, lid. astrids@live.nl