Criteria

Criteria om in aanmerking te komen voor een voedselpakket

Indien u onvoldoende leefgeld heeft, kunt u in aanmerking komen voor voedselhulp. Met leefgeld wordt bedoeld het bedrag dat, na aftrek van de vaste lasten, van het inkomen overblijft voor het kopen van voedsel en kleding. De  normbedragen zijn per 1 januari 2018 opnieuw vastgesteld. Het maximale leefgeld per maand is afhankelijk van de gezinssamenstelling en wordt als volgt berekend:

De bedragen die gelden vanaf 1 januari 2018:     

Basisbedrag per maand per huishouden:  € 130.-  Dit bedrag is gebaseerd op kosten die nauwelijks afhankelijk zijn van het aantal personen en die bij aftrek van de uitgaven buiten beschouwing worden gelaten (zoals kosten voor huisdieren, krant, tuin etc.)

Basisbedrag per persoon   € 85.-      

Enkele rekenvoorbeelden:

Alleenstaanden  215,-   / met 1 kind 300,-  /  met 2 kinderen 385,-  /  met 3 kinderen 470,- enz.

Echtparen  300,-  /  met 1 kind 385,- /  met 2 kinderen 470,-    enz.

Uitgangspunt is, dat per huishouden 1 pakket wordt verstrekt.  Het normbedrag voor toelating conform criteria en de grootte van het voedselpakket worden met name bepaald  door het aantal inwonende gezinsleden.  Zowel bij de inkomsten als bij de uitgaven geldt dat bedragen die betrekking hebben op een kortere of langere periode worden omgerekend tot een bedrag per maand.

Wekelijkse bedragen x 4,3333      4-wekelijkse bedragen x 1,0833       Kwartaalbedragen /3         Jaarbedragen  / 12

De criteria om in aanmerking te komen voor een voedselpakket worden landelijk vastgesteld. In dit document kunt de toekenningscriteria vinden: 20171125 VBN Toekenningscriteria voor de aanvraag van een voedselpakket per 1 januari 2018 (1)