Criteria

Criteria om in aanmerking te komen voor een voedselpakket

Mensen met onvoldoende leefgeld kunnen in aanmerking komen voor een voedselpakket. Leefgeld is het bedrag dat, na aftrek van de vaste lasten, van het inkomen overblijft voor het kopen van voedsel en kleding. Het maximale leefgeld  per maand is afhankelijk van de gezinssamenstelling.

De bedragen die gelden vanaf 1 januari 2019:     

Basisbedrag per maand per huishouden:  € 135.-  

Basisbedrag per persoon   € 90.-      

Enkele rekenvoorbeelden:

1 persoon:        € 225,-     (Basisbedrag € 135,- + 1x € 90,-)

2 personen:      € 315,-    (Basisbedrag € 135,- + 2x € 90,-)

3 personen:       € 405,-    (Basisbedrag € 135,- + 3x € 90,-) Alleenstaande met 2 kinderen, echtpaar met 1 kind 

Enz.

Uitgangspunt is, dat per huishouden 1 pakket wordt verstrekt.

De criteria om in aanmerking te komen voor een voedselpakket worden landelijk vastgesteld. Hieronder kunt u het document downloaden:

Toekenningscriteria Voedselbank 2019