Voedselpakket nodig?

De Voedselbank is er voor mensen die tijdelijk te weinig leefgeld hebben om van rond te komen. Aanmelden voor de Voedselbank gaat altijd via een professionele hulpverlener. Ontvangt u professionele hulp van een van de volgende organisaties, dan kunt u zich via uw eigen hulpverlener aanmelden.

RIBW

Bureau Schuldhulp (BSB)

Melse Wassink

Vluchtelingenwerk

Leger des Heils

Philadelphia

of een van de Sociale Teams in Ede

Bent u niet bekend bij een van deze organisaties of ontvangt u hulp van een andere hulpverleningsorganisatie? Dan kunt u zich aanmelden via een Sociaal Team bij u in de buurt. U kunt hiervoor bellen met 14 0318. Op de website van de gemeente Ede vindt u meer informatie over de Sociale Teams.

Na aanmelding wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek. Er wordt een inkomenstoets gedaan, waarbij gekeken wordt of u voor een voedselpakket in aanmerking komt. Als u inderdaad te weinig leefgeld overhoudt, dan wordt u door uw hulpverlener aangemeld bij de Voedselbank. Elke aanvraag wordt zorgvuldig en discreet beoordeeld.  Na akkoord van de Voedselbank kunt u gedurende 3 maanden gebruik maken van voedselhulp. Het is wel de bedoeling dat u tijdens die 3 maanden inzet toont om uw financiele situatie te verbeteren. De hulpverlener zal hierover ook afspraken met u maken