Voedselpakket nodig?

De Voedselbank is er voor mensen die tijdelijk te weinig leefgeld hebben om van rond te komen. Aanmelden voor de Voedselbank gaat altijd via een professionele hulpverlener. Alle hulpverleners die voldoende zicht hebben op de financiële situatie van hun cliënt, kunnen een aanvraag indienen door middel van ons aanmeldformulier.

Aanmeldformulier Voedselbank 2020

Aanmeldingen die op maandag voor 18.00 uur worden ingezonden worden nog diezelfde week behandeld. Ingevulde formulieren kunnen gemaild worden naar aanmeldingvoedselbankede@gmail.com        Let op: het formulier moet door een hulpverlener worden ingezonden. Na akkoord van de Voedselbank Ede kan men gedurende 3 maanden gebruik maken van voedselhulp. Het is de bedoeling dat de deelnemers tijdens die 3 maanden inzet tonen om hun financiële situatie te verbeteren. De hulpverlener zal hierover ook afspraken met hen maken.

Hebt u geen hulpverlener?

Dan kunt u zich aanmelden via een Sociaal Team bij u in de buurt. U kunt hiervoor bellen met 14 0318 Op de website van de gemeente Ede vindt u meer informatie over de Sociale Teams.

De medewerker van het Sociaal Team zal regelen dat u per direct voor 6 weken een voedselpakket kunt krijgen. Tegelijk worden uw gegevens door gegeven aan de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente Ede. U wordt door een consulent van de gemeente Ede uitgenodigd om aan de hand van het aanvraagformulier van de Voedselbank Ede te kijken of u in aanmerking komt voor voedselhulp.