Visie en missie

Deelname aan de Voedselbank is tijdelijk en voorziet in nood in een tijdelijk situatie. De deelnemers zijn verplicht te werken aan de sociale en financiële zelfredzaamheid. Blijvende afhankelijkheid van de Voedselbank doet geen recht aan het appel op de zelfredzaamheid van iedere burger in Nederland.

Dit betekent dat cliënten alleen gebruik kunnen maken van Voedselbank Ede als zij actief werken aan het oplossen van hun problemen. Deelname aan de Voedselbank kan daarom alleen na een intakegesprek bij een van de hulpverlenende instanties waarmee Voedselbank Ede samenwerkt. De cliënt tekent bij deelname een contract en committeert zich daarmee aan de acties die nodig zijn om weer zelfredzaam te worden.