Organisatie

Voedselbank Ede

Voedselbank Ede is in 2006 opgericht. Na een jaar voorbereiding door particuliere initiatiefnemers zijn op 23 mei 2006  de statuten van de Stichting Voedselbank Ede ondertekend en was de Voedselbank Ede een feit.

Doelstellingen:

  • Zonder winstoogmerk mensen helpen, die onder het bestaansminimum leven
    Voedselpakketten verstrekken aan cliënten om beter in de eerste levensbehoeften te kunnen voorzien en
  • Cliënten te allen tijde doorverwijzen naar zorginstellingen om ze te helpen financieel weer op eigen benen te kunnen staan
  • Voedselpakketten samenstellen uit levensmiddelen, die niet meer in de voedselketen worden uitgezet om verspilling van voedsel tegen te gaan. De producten worden gratis beschikbaar gesteld door particulieren, levensmiddelenleveranciers en producenten.

Vrijwilligers

Voedselbank Ede werkt uitsluitend met vrijwilligers. De Stichting is een rechtspersoon en de eindverantwoordelijkheid voor alle werkzaamheden ligt bij het bestuur. De bestuursleden die op persoonlijke titel in het bestuur zitting nemen, zijn voornamelijk afkomstig uit maatschappelijke organisaties om de beslissingslijnen kort te kunnen houden.

Deelnemers

De Stichting Voedselbank  Ede is bedoeld voor alle inwoners van de gemeente Ede. Dit houdt in de kern Ede en alle buitendorpen. Op dit moment (medio maart 2017) maken ongeveer 160 Edese huishoudens gebruik van de Voedselbank.  160 gezinnen: dat zijn zo’n  400 personen…

Sponsors

De inkomsten van de Stichting Voedselbank Ede zijn afkomstig van kerken, organisaties,  scholen, bedrijven en particulieren. Deze inkomsten zijn nodig om de kosten te financieren die de Stichting  moet maken voor de huur van de locatie en het transport en de opslag van levensmiddelen. Inkomsten worden niet gebruikt om voedsel in te kopen, dit is in strijd met onze doelstellingen.