Over ons

De Voedselbank Ede heeft contacten met bedrijven die levensmiddelen verwerken of verkopen. De vrijwilligers van de Voedselbank Ede halen bij deze bedrijven de beschikbaar gestelde goederen op. Ook worden wekelijks goederen opgehaald bij het depot van de Federatie Voedselbanken Nederland in Arnhem.

Er wordt veel aandacht besteed aan de houdbaarheid van de producten en aan de wijze waarop deze moeten worden bewaard in het magazijn en de koel- en vriescellen van de Voedselbank  Ede. Daar worden ook de voedselpakketten samengesteld, waarbij rekening wordt gehouden met de grootte en samenstelling van het gezin. Elke week komen de deelnemers hun voedselpakket ophalen, op vertoon van een voedselbankpasje en een identiteitsbewijs.

Het pasje krijgen de deelnemers nadat ze zich hebben aangemeld via een van de hulpverlenende organisaties waar de voedselbank mee samenwerkt. Deze hulpverleners bepalen op grond van vastgestelde criteria of mensen in aanmerking komen voor hulp en een tijdelijke verstrekking van een voedselpakket.

Van de cliënten wordt verwacht dat ze bereid zijn mee te werken aan het oplossen van hun probleem, door hulp te aanvaarden, zodat men niet in een uitzichtloze situatie blijft zitten. Het is een doelstelling van de Stichting om mensen te helpen zo snel mogelijk weer hun eigen leven in te richten zonder de pakketten van de Voedselbank. De pakketten moeten bij de Voedselbank worden opgehaald; dat stimuleert de cliënten om uit het sociale isolement te komen, waarin zij vaak verkeren.