Inzameling door de Nieuwe Kerk te Ede

De PKN gemeente van de Nieuwe Kerk in Ede zamelde geld in voor de Voedselbank. Met dat geld werd een forse hoeveelheid levensmiddelen gekocht en bezorgd bij de Voedselbank! Dat werd uiteraard in grote dank aanvaard!