Categorie archief: Nieuwspagina

Privacy Statement Voedselbank Ede

Privacystatement Stichting Voedselbank Ede

Stichting Voedselbank Ede zal verder in dit stuk vermeld worden als Voedselbank.

De Voedselbank helpt mensen uit de gemeente Ede die (ver) onder de armoedegrens leven door ze tijdelijk te voorzien van gratis voedselpakketten. Bij de Voedselbank vinden we het respecteren van privacy erg belangrijk. Daarom willen wij u in dit document informeren over hoe wij uw persoonsgegevens bewaren en gebruiken (‘verwerken’).

Persoonsgegevens

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom de Voedselbank uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt.

 • Als een hulpverlenende instantie u aanmeldt als klant  van de Voedselbank, vragen we om de volgende gegevens:
  Initialen + achternaam;
  Geboortejaar hoofdaanvrager ;
  Postcode (ter verantwoording aan de gemeente);
  Gezinssamenstelling met geboortejaar van de kinderen;
  Inkomen en daarbij behorende uitgaven; deze financiële informatie wordt door ons gebruikt om te toetsen of u in aanmerking komt voor gebruik van de Voedselbank, aan de hand van de landelijke  toekenningscriteria van Voedselbanken Nederland
 • Wanneer u als vrijwilliger bij een Voedselbank wilt meehelpen, zullen wij uw contactgegevens verwerken.
 • Als u een donatie wilt doen aan de Voedselbank verwerken wij indien aanwezig uw contactgegevens en bankrekeningnummer, en eventueel of u wilt dat uw donatie anoniem blijft.
 • Als u als hulpverlener een cliënt aanmeldt voor de Voedselbank, verwerken wij uw naam en e-mailadres.
 • Tot slot verwerken wij ook uw contactgegevens als u leverancier bent voor de Voedselbank.

De Voedselbank draagt zorg voor een zorgvuldige en veilige verwerking van uw persoonsgegevens, waarbij we ons altijd houden aan de eisen uit de privacywetgeving. Zo zullen we uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is (zie bijlage) en ook zullen we uw gegevens niet delen met derden, tenzij dit voor onze dienstverlening noodzakelijk is en wij hier van u toestemming voor hebben gekregen. Uw toestemming kunt u altijd intrekken.

We zullen passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens bij ons veilig zijn en dat misbruik van deze gegevens zo goed mogelijk voorkomen wordt. De toegang tot uw persoonsgegevens is afgeschermd voor onbevoegden. Daarnaast zullen we onze beveiligingsmaatregelen regelmatig controleren en waar nodig updaten, zodat uw gegevens altijd goed beveiligd zijn. Uw persoonsgegevens zullen we niet langer dan noodzakelijk bewaren. In de meeste gevallen betekent dit dat de gegevens zullen worden bewaard totdat U niet langer van een van onze diensten gebruik maakt of bij ons betrokken bent.

Rechten

Op grond van de wet hebt u het recht op inzage van de persoonsgegevens zoals die bij ons bekend zijn. Daarnaast hebt u het recht om uw persoonsgegevens te laten wijzigen indien uw gegevens bij ons niet correct geregistreerd zijn. Ook hebt u op grond van de wet het recht om van de persoonsgegevens die bij ons bekend zijn een kopie te krijgen, zodat u deze gegevens bijvoorbeeld gemakkelijk kunt aanleveren bij een andere instantie.

Wanneer uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt, zullen wij ze uit onze bestanden verwijderen. Wanneer wij naar uw mening dit uit onszelf niet voldoende (snel) hebben gedaan of wanneer wij naar uw mening  persoonsgegevens onjuist zouden hebben verwerkt, hebt u het recht om ons te vragen de verzamelde persoonsgegevens te laten verwijderen uit onze systemen. Uw persoonsgegevens zullen dan niet langer bij ons bekend zijn.

U heeft voorts op grond van de wet de mogelijkheid om de verwerking van uw persoonsgegevens door ons tijdelijk stil te laten zetten (dit is het recht op beperking). We mogen dan gedurende deze periode uw persoonsgegevens slechts beperkt verwerken.

Onder bepaalde omstandigheden hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verdere verwerking van uw persoonsgegevens door het recht van verzet in te roepen. Dit is onder meer mogelijk wanneer u bezwaar hebt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van direct marketing of statistisch onderzoek.

Vragen & klachten

Als er na het doornemen van deze verklaring iets niet duidelijk is over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, wanneer u gebruik wilt maken van één of meer van de beschreven rechten, of wanneer u een klacht hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, neem dan contact op via onderstaand e-mailadres:

Stichting Voedselbank Ede t.a.v.Privacy Coördinator
e-mailadres: 
hettylameris@filternet.nl

Mochten we samen niet tot een passende oplossing komen dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. We raden u aan de website van de Autoriteit Persoonsgegevens te raadplegen om te zien hoe u het best contact met deze toezichthouder kunt opnemen (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/).

 

De Vrolijke Pastinaak zorgt voor verse groenten!

devrolijkepastinaak.pdfTuindersclub “De Vrolijke Pastinaak”: een groep toegewijde tuinders, die zich inspannen om op een gezonde manier zelf hun groenten te verbouwen.  Dat lukt ze wonderwel en ze laten de klanten van de Voedselbank meegenieten.  Regelmatig komen er flinke partijen vers geoogste groenten naar ons toe. Beter en gezonder kunnen we het niet hebben! Hartelijk dank!

Een Toyota heftruck voor de Voedselbank!

DSC_0001

De vrijwilligers van de Voedselbank Ede krijgen (gelukkig) heel veel voedsel te verstouwen. Veel daarvan wordt op pallets aangeleverd.  Er is een mooie bestelbus, met een stevige laadklep om alles te vervoeren.  Maar het verplaatsen van de gevulde pallets, die vaak honderden kilo’s wegen, is steeds een zware klus. Daarom zijn de vrijwilligers van de Voedselbank superblij met de fraaie heftruck, die door Toyota Material Handling op 29 maart j.l. werd geschonken. Vakmensen noemen het geen heftruck maar elektrostapelaar.  Toyota Material Handling wil naast haar zakelijke kant ook haar maatschappelijke verantwoording nemen, en zorgde voor een elektrostapelaar,  die aansloot bij de wensen van de Voedselbank Ede. Ook in kleine ruimtes, zoals op de foto te zien is, kan makkelijk gedraaid en gekeerd worden.  De elektrostapelaar heeft een grote technische beurt gehad, is opnieuw gespoten, en ziet er werkelijk nagelnieuw uit!   Bestuur en vrijwilligers zijn enorm blij met dit royale gebaar van Toyota Material Handling!

Japtuning.nl en Albert Hein (Stadspoort) in actie voor de Voedselbank

DSC_0011

Rina Boersma (Japtuning.nl) en Ricardo Gaarlandt (Albert Hein Stadspoort Ede)

DSC_0025

En daarna….lossen bij de Voedselbank!

Juni 2018: Japtuning.nl. is hoofdsponsor van “Cars4Charity”: een treffen van autoliefhebbers, waarbij door diverse activiteiten, zoals Tuningday4all en BattleoftheSmall  de Voedselbank wordt gesteund.  Rina Boersma van Japtuning weet steeds weer originele en aansprekende evenementen te bedenken! Een lotenactie leverde ongeveer € 500,- op.  Albert Hein (Stadspoort Ede) verdubbelde dit bedrag, zodat de Voedselbank Ede voor € 1000,- boodschappen kon doen bij Albert Hein!

Voedselbank Ede scoort opnieuw maximaal bij onderzoek Voedselveiligheid!

P1160379P1160269P1150395_2P1150421P1110226_2_2P1110196_2

Begin oktober 2014 is, in opdracht van de Stichting Voedselbanken Nederland,  door onderzoeksbureau Houwers een inspectie uitgevoerd naar de voedselveiligheid bij alle Voedselbanken in Nederland.  Hierbij werd streng gelet op het hygiënisch werken bij het verzamelen, verwerken en verdelen van levensmiddelen. Vooral bij bederfelijke waren zoals  vlees en zuivel is het van groot belang dat zeer zorgvuldig wordt omgegaan met het voedsel. Ook het gekoeld vervoeren, temperatuurmeting, opslag en  voortdurende controle kwam aan de orde.  Maximaal kunnen aan een Voedselbank 100 punten worden toegekend.  Aan de Voedselbank Ede  werden 100 punten toegekend, alsmede het “Inspectie  Certificaat Voedselveiligheid”.  Bij de laatste inspectie, februari 2016,  kregen we opnieuw 100 punten! En daar zijn de hardwerkende vrijwilligers supertrots op!  Ook voor de leveranciers van de Voedselbank is het erg belangrijk dat met het ter beschikking gestelde voedsel zorgvuldig wordt gewerkt.    Door de behaalde score kunnen de leveranciers daar nu heel zeker van zijn…