ANBI-informatie Voedselbanken Nederland

Per 1 januari 2014 heeft de belastingdienst nieuwe regels vastgesteld voor Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s). Die moeten een aantal gegevens op hun website publiceren. Op onze site staan die gegevens al maar via deze pagina kunt u ze makkelijker vinden.

Naam instelling: Stichting Voedselbank Ede
Fiscaal nummer: 8161.70.897
Contactgegevens: info@voedselbankede.nl
Doelstelling: Het gratis verschaffen van voedsel aan personen die onder het bestaansminimum leven en verspilling van voedsel tegengaan.
Beleidsplan: klik hier
Bestuurssamenstelling: Jan de Kluijver         voorzitter
Rini Weijman           penningmeester en secretaris
Marieke Bosch         2de voorzitter
Rob Smit                    algemeen bestuurslid
Rob Spiegelenberg   algemeen bestuurslid
Beloningsbeleid: Hoofdlijn: alle bestuursleden werken gratis voor Voedselbank Ede. Zij ontvangen onkosten en reisvergoedingen volgens de richtlijnen van de fiscus.
Verslag activiteiten: Klik hier voor het jaarverslag 2013
Financiële verantwoording: Klik hier voor het financiële jaarverslag 2013

Tot slot: wij zijn een ANBI en als zodanig mogen giften aan onze stichting binnen de grenzen van de wet worden afgetrokken bij de inkomstenbelastingaangifte.

U kunt onze ANBI status verifieren door naar de website van de Belastingdienst te gaan:
http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/giften/anbi_zoeken/